Vergelijk ook uw zorgverzekering voor 2018

Ziektekosten . Advies . Vergelijken

Wij helpen u graag met het vergelijken van uw zorgverzekering voor 2019

 

Vergelijkzorgverzekeraars.nl

Wat verandert er in 2019 precies aan de basisverzekering en waar moet u volgend jaar rekening mee houden?

Basisverzekering 2019
Op Prinsjesdag zijn de wijzigingen in de basisverzekering en de hoogte van het verplichte eigen risico voor komend jaar bekendgemaakt. Wij hebben de belangrijkste zaken voor u op een rij gezet.

Eigen risico blijft gelijk (€ 385)
Maximering eigen bijdrage medicijnen
Oefentherapie bij COPD

Geneesmiddelen: maximering eigen bijdrage medicijnen
Wie medicijnen gebruikt waarvoor hij of zij moet bijbetalen, is hier vanaf komend jaar maximaal 250 euro per jaar aan kwijt.

Gecombineerde leefstijlinterventie (GL)
De gecombineerde leefstijlinterventie wordt volgend jaar vergoed uit de basisverzekering

Oefentherapie bij COPD
Oefentherapie bij ernstige COPD wordt in 2019 uit de basisverzekering vergoed vanaf de eerste behandeling, tot maximaal 70 behandelingen.

Eigen risico 2019
Het eigen risico is een bedrag dat een verzekerde eerst zelf moet betalen, voordat hij/zij recht heeft op vergoeding vanuit de basisverzekering. Het eigen risico is van toepassing op de meeste zorgkosten die door de basisverzekering vergoed worden. In 2018 was het wettelijk verplicht eigen risico 385 euro.

Wat verandert er?
Niets. Het eigen risico blijft per 1 januari 2019 hetzelfde als in 2018, namelijk 385 euro.

Zittend ziekenvervoer
De vergoeding van zittend ziekenvervoer in de basisverzekering wordt in 2019 verruimd. Zittend ziekenvervoer is vervoer per auto, taxi of het openbaar vervoer (maar niet de ambulance) van en naar een behandeling.

Wat verandert er?
Wanneer u chemo-, radio- of immuuntherapie ondergaat, krijgt u niet meer alleen het vervoer naar deze behandelingen vergoed, zoals in 2018 nog het geval is. Ook het vervoer van en naar consulten, onderzoek en controles, als deze samenhangen met de behandeling, worden in 2019 vergoed.

Medisch-specialistische zorg
De periode waarvoor 2 medisch-specialistische behandelingen voorwaardelijk worden vergoed vanuit de basisverzekering, is verlengd. De overheid heeft in enkele jaren geleden 2 behandelingen voor een periode van 4,5 jaar voorwaardelijk toegelaten tot de basisverzekering. Het gaat om borstreconstructie na borstkanker met autologe vet transplantatie (AFT) en een nieuwe behandeling bij een bepaalde vorm van hernia (PTED bij lumbale hernia).

Wat verandert er?
Bovenstaande behandelingen worden voor een bepaalde tijd uit de basisverzekering vergoed, zodat onderzoekers in die periode gegevens kunnen verzamelen over de effectiviteit van de behandeling. De periode waarvoor deze voorwaardelijke toelating geldt, is nu verlengd. Als u een van de patiënten bent voor wie deze behandeling zou kunnen werken, dan kunt u de behandeling vergoed krijgen. U moet dan wel meedoen aan het onderzoek.

Farmacie: paracetamol, vitaminen en mineralen
Vanaf 2019 worden paracetamol, vitaminen en mineralen die zonder recept bij de apotheek of drogist te verkrijgen zijn, niet langer vergoed uit de basisverzekering. Paracetamol, vitaminen en mineralen worden in bepaalde gevallen in 2018 nog vergoed vanuit de basisverzekering.

Wat verandert er?
Vanaf 1 januari 2019 worden paracetamol, vitaminen en mineralen die ook zonder recept bij de apotheek of drogist te verkrijgen zijn, niet langer vergoed uit de basisverzekering. Deze kosten worden mogelijk wel nog uit de aanvullende verzekeringen vergoed. Hierbij gaat het wel alleen om geregistreerde geneesmiddelen.