De premies van CZ voor 2018 zijn bekend

De premie in 2018

De premie van de meest gekozen natura basisverzekering de ‘Zorg-op-maatpolis’ van CZ gaat op

1 januari 2018 met € 3,40 per maand omhoog (3%) en komt uit op € 116,25 ( € 1.395,00 per jaar). Dat is 6 euro onder de kostprijs. CZ zet hiervoor € 221 miljoen van haar overreserve* in.

*Het vermogen minus de door de overheid verplichte financiële buffers.

CZ biedt al een aantal jaren een verlieslatende premie aan. De werkelijke zorgkosten zijn hoger. Door geleidelijke inzet van overreserves kan CZ de premiestijging gedurende een aantal jaren nog dempen. Als de overreserves op zijn zal de premie flink stijgen. De stijging van de zorgkosten is dan ook zorgelijk.

Premies overige basisverzekeringen

Naturaverzekering         – Zorgbewustpolis                          €  112,15  per maand

Restitutieverzekering   – Zorgkeuzepolis                             €  122,60  per maand

Het volledige premieoverzicht van de basisverzekeringen en de aanvullende verzekeringen vindt u in de bijlage. Dit zijn de premies voor individuele verzekerden, zonder collectiviteitskortingen.

Polis 2018

Uiterlijk 12 november a.s. ontvangen CZ-verzekerden hun nieuwe polis.

vergelijkzorgverzekeraars