Uw eigen risico in 2016

Het eigen risico is het bedrag dat u zelf betaalt voor zorg uit de basisverzekering. De overheid verhoogde het eigen risico van € 150 in 2008 naar € 375 in 2015. Hoeveel het eigen risico in 2016 is weten we na Prinsjesdag.

Ontwikkeling eigen risico

Jaar Verplicht eigen risico Maximaal eigen risico
2015 € 375 € 875
2014 € 360 € 860
2013 € 350 € 850
2012 € 220 € 720
2011 € 170 € 670
2010 € 165 € 665
2009 € 155 € 655
2008 € 150 € 650

Waar betaalt u eigen risico voor?

Het eigen risico geldt voor bijna alle zorg die in uw basisverzekering zit. Zoals uw bezoek aan de medisch specialist in het ziekenhuis, medicijnen en spoedeisende hulp. Voor zorg uit uw aanvullende verzekering betaalt u nooit eigen risico. Naast het eigen risico betaalt u soms ook een eigen bijdrage.

Voor welke zorg betaalt u géén eigen risico?

 • behandelingen door uw huisarts
 • verloskundige zorg en kraamzorg
 • nacontroles van een nier- of leverdonor
 • vervoer van een donor
 • ketenzorg
 • voorkeursgeneesmiddelen
 • de door ons gecontracteerde zorgaanbieders voor het leveren van drinkvoeding (dieetpreparaten), voor zover zij de door ons als voorkeursproduct geselecteerde drinkvoedingen leveren
 • hulpmiddelen die u in bruikleen hebt
 • verpleging en verzorging
 • zorg vanuit uw aanvullende verzekering
 • zorg voor kinderen tot 18 jaar

 

vergelijkzorgverzekeraars